teamasaservice/teamwork/software company/cooperationmodels/lang_PL

Budowanie zespołu - Porady dla Project Managerów i Project Ownerów

W tej serii artykułów chciałbym podzielić się praktycznymi aspektami procesu developmentu w kontekście modelu Team as a Service (TaaS), zaczerpniętymi z doświadczenia naszego zespołu w dostarczaniu projektów komercyjnych. W szczególności dowiecie się o: Wyborze członków zespołu z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem Bootstrapowaniu procesu developmentu przy użyciu zasad Agile Komunikacji ze...