Sztuczna inteligencja to już nie science fiction, to trend, który powoli wkracza w niemal każdą dziedzinę naszego życia. Tempo jego rozwoju staje się dynamiczne, a wraz z nim rosną obawy dotyczące wykorzystania oraz wdrożenia proponowanych rozwiązań. W najnowszym raporcie “AI: wyzwania i konsekwencje”, opracowanym przez Instytut infuture.institute* należący do Natalii Hatalskiej, znajdziemy bardzo ciekawe wnioski i prognozy na przyszłość, które skutecznie rozwiewają wątpliwości i optymistycznie patrzą na to jak AI zmieni nasze życie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc w powstaniu raportu udzielając komentarza do kilku zagadnień.

Who are you? I am human…

Naszym zdaniem AI to pojęcie bardzo ogólne, które może oznaczać zarówno inteligentnego robota naśladującego zachowanie człowieka, jak i algorytm predykcyjny, który zazwyczaj nazywamy algorytmem machine-learning. W naszym rozumieniu AI to zbiór technik, służących do budowy modeli symulujących i przypominających inteligentne zachowania, bazujących na przetwarzaniu dużych zbiorów danych i wyszukiwaniu w nich zależności bez udziału człowieka.

AI raport

Natalia Hatalska poruszała temat sztucznej inteligencji już w 2016 roku w Trendbooku, określając AI mianem “jednego z największych trendów na najbliższe lata”.

Technologie sztucznej inteligencji, jak i ich zastosowanie w biznesie, nie są jeszcze szeroko znane. Szczególnie widoczne jest to w firmach, które nigdy nie używały technik machine learning i gdzie rozumienie tematu może być dosyć powierzchowne. Przeciwwagą dla nich są przedsiębiorstwa, w których rośnie poparcie dla nieustannego dążenia do optymalizacji procesów wytwórczych. Tutaj wyraźnie kształtuje się wspomniany wyżej trend, który powoli zaczyna rozlewać się na kolejne branże. W tych nowoczesnych i prawdziwie innowacyjnych firmach technologie AI zyskują dużą popularność, co widać także w wynikach omawianego raportu AI: wyzwania i konsekwencje.

W raporcie czytamy: *(…) blisko 70% respondentów dostrzega korzyści, jakie sztuczna inteligencja może przynieść ich firmom. Wśród korzyści wymieniane są przede wszystkim: oszczędności, usprawnienie systemu zarządzania i ułatwienie procesu produkcji. Prawie 32% badanych deklaruje, że rozwiązania z obszaru AI zostały wdrożone w ich firmach. I wreszcie prawie 50% respondentów zgadza się w bardzo dużym lub dużym stopniu, że AI przełożyła się na wzrost skuteczności ich firmy*.

Wraz z pojawieniem się Big Data coraz trudniej jest dokonywać poprawnej analizy ogromu zebranych informacji. Według przewidywań firmy IDC, do 2025 r. wytworzymy ponad 163 zetabajtów (bilion gigabajtów) danych! Taką ilość rekordów nie będzie w stanie przetworzyć nawet najlepszy specjalista. Praktycznie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z dużym przyrostem danych, można i powinno się stosować technologie AI, które efektywnie potrafią sugerować opłacalne dla firmy działania.

Aby do tego dojść, głównym celem firm powinno być porzucenie bariery stojącej przed adaptacją rozwiązań opartych o AI. Wprowadzenie tej koncepcji wymaga wdrożenia zaawansowanego procesu technologicznego, a to wiąże się nie tylko z potrzebą posiadania wiedzy na ten temat, ale także ze zmianą podejścia, świadomością wzrostu korzyści i porzuceniem obaw oraz barier.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie firm, to W TEONITE spotykamy się przede wszystkim z dwoma typami klientów:

 • firma posiadająca dużą ilość danych, która chciałaby znaleźć dla nich jakieś zastosowanie - usprawnić procesy lub wykorzystać w produkcie
 • firma, która przychodzi z gotowym pomysłem, opartym o machine-learning, szukająca zespołu, który pomoże ten pomysł zrealizować.

Bardziej szczegółowo - firmy poszukują rozwiązań zastępujących mechaniczne i żmudne działania człowieka:

 • rozpoznawających pisma na receptach, które były przepisywane przez duży zespół pracowników
 • implementujących chatboty - efektywnie i prawidłowo radzących sobie z konwersacją z klientami, utrzymujących zainteresowanie tym, co firma oferuje, zwiększających profesjonalny wizerunek firmy (pracownicy call-center mogą być zmęczeni i znużeni obsługą tysięcy podobnych zgłoszeń)
 • sugerujących klientowi indywidualnie dopasowane produkty, na podstawie jego dotychczasowej kooperacji z firmą

Naszym zdaniem jeśli przedsiębiorstwa chcą pozostać konkurencyjne, szczególnie w stosunku do firm gdzie owe technologie się stosuje, powinny jak najszybciej zwrócić się w stronę AI/machine learning, gdyż przewaga rynkowa wraz z rozwojem tej dziedziny nauki będzie wzrastać. Szacuje się, że firmy, które zainwestują w sztuczną inteligencję (AI) mogą liczyć na zwiększenie swoich dochodów do 2022 r. o ponad jedną trzecią (badanie firmy Accenture).

Najważniejsze wnioski z raportu

AI raport

Świadomość dotycząca sztucznej inteligencji:

 • rośnie rozpoznawalność znaczenia terminu sztuczna inteligencja, aktualnie oparta głównie na “paradoksie sztucznej inteligencji”, który polega na tak szerokich zmianach technologicznych, że nie jesteśmy w stanie ich dostrzec - przykładem są rozwinięte algorytmy, Spotify, Netflix, boty na Facebooku, automatyzacja rozmów w call center, wyszukiwanie głosowe Google, smart home czy też smartfon jako wirtualny asystent
 • wzrasta przekonanie, że AI będzie miała ogromny wpływ na nasze życie, społeczeństwo, biznes i gospodarkę

Inwestycje w AI:

 • szacuje się, że w ciągu 10 lat inwestycje w AI wzrosną na całym świecie 36-krotnie
 • połowa badanych podmiotów jest przekonana, że wkład w AI przełożył się na wzrost skuteczności działania przedsiębiorstwa, a to wzmaga chęć do dalszych inwestycji w te technologie

Korzyści, wyzwania i obawy:

 • przedsiębiorcy dostrzegają przewagę korzyści nad zagrożeniami, a ich główny cel to zwiększenie efektywności, wzrost szybkości procesów, wzrost wydajności, zmniejszenie kosztów operacyjnych, zwiększenie oszczędności
 • z kolei główna blokada przed wdrożeniem rozwiązań AI to brak gotowości technologicznej i/lub obawa przed zawodnością tego rozwiązania. Jednocześnie co trzeci badany wskazuje utratę przewagi konkurencyjnej wynikającej z braku inwestycji w AI (o czym pisaliśmy wyżej)
 • dużym wyzwaniem, nie tylko dla firm, ale przede wszystkim dla państw jest możliwość zastąpienia pracowników przez AI, aktualnie skala problemu nie jest duża ale będzie wzrastać
 • szacuje się, że “bezpieczne” są zawody wymagające kreatywności, najbardziej zagrożone zaś te niebezpieczne czy wymagające powtarzalnych czynności

AI raport

Trend AI to ogromne wyzwanie dla biznesu nie tylko w kwestii dopasowania działalności do wdrożenia tego typu rozwiązań, ale także wyboru odpowiedniej technologii i przezwyciężenia strachu przed nią, czy dostosowaniem regulacji prawnych.

Główne obszary wdrażania AI:

 • IT, ubezpieczenia, bankowość i finanse oraz medycyna
 • HR - powstawanie całkowicie nowych zawodów, wymagających nowych kompetencji
 • każda inna dziedzina

W TEONITE praca z AI czy machine learning nie jest nam obca. Jesteśmy jedną z niewielu firm tworzących oprogramowanie, specjalizujących się w analizie i przetwarzaniu danych (Data Science & Engineering) oraz budowaniu innowacyjnych hurtowni danych.

W ramach AI/machine learning możemy zaproponować rozwiązania indywidualne, dopasowane pod potrzeby klienta, które są w stanie znacząco polepszyć analizę danych, ich wykorzystanie czy też gromadzenie.

Ponadto mamy swoje wewnętrzne aplikacje, które także oparte są o machine learning/AI. Przykładem jest chociażby Deep Image - https://deep-image.teonite.com - aplikacja która pozwala, z obrazu o małej rozdzielczości i zbyt mocnej kompresji, otrzymać powiększoną grafikę bardzo dobrej jakości. Różnica jest wyraźnie widoczna zwłaszcza dla grafik komputerowych oraz zdjęć z dużą ilością krawędzi. Deep Image skierowana jest do osób indywidualnych/firm posiadających grafiki o niskiej rozdzielczości, które chcą przekazać pliki do druku lub obejrzeć je w powiększeniu.

Masz pytania? Napisz do nas!

*Infuture hatalska foresight to instytut forecastingowy, który definiuje najważniejsze trendy, opisuje je i wskazuje konsekwencje dla gospodarki, kategorii rynkowych czy konkretnych marek